Bruszczewo

 
   
     
 

O nas

 
 
 

Prof. dr hab. Janusz Czebreszuk

Pracownia Archeologii Śródziemnomorskiej Epoki Brązu. Instytut Prahistorii. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

http://archeo.amu.edu.pl/pracownia2.htm

Janusz Czebreszuk zajmuje się przełomem epok neolitu i brązu jako wielką zmianą kulturową obserwowaną na szerokim tle całej Europy i Bliskiego Wschodu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji na Niżu Europejskim i jej powiązań z przemianami dokonującymi się współcześnie we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Punktem wyjścia była regionalna analiza przemian kulturowych w III i II tys. przed Chr na Kujawach; w efekcie poszerzania pola zainteresowań szerokie spektrum zagadnień: III i II tysiąclecie przed Chr. w Europie i w strefie śródziemnomorskiej (zwłaszcza Egea) w kontekście kształtowania się nowego typu społeczeństwa epoki brązu, charakteryzującego się wewnętrzną stratyfikacją; tak nakreślony ogólny nurt zainteresowań realizowany jest poprzez koncentracje na konkretnych zagadnieniach, takich jak: specyfika Niżu Europejskiego w badanym okresie pradziejów, modele wyjaśnienia przemian społecznych odwołujące się do konkretnych instytucji znanych ze społeczeństw pierwotnych (np. stowarzyszeń tajemnych); miejsce Pucharów Dzwonowatych w dziejących się przemianach; ówczesna rola osad ufortyfikowanych, struktur terytorialnych i protopaństwowych; relacje kulturowe powiązań między strefą egejską a Europą Środkową; rola bursztynu w powyższych relacjach.

 

Prof .Dr. Johannes Müller

Institut für Ur- und Frühgeschichte der Christian-Albrechts-Universität Kiel

http://www.uni-kiel.de/ufg

Johannes Müller ist seit Dezember 2004 Professor für die prähistorische Archäologie (Urgeschichte) und Institutsdirektor. Das Studium erfolgte in Freiburg und Edinburgh, Magister und Promotion in Freiburg. Nach dem DAI-Reisestipendium war er wissenschaftlicher Assistent an der FU Berlin, wo die Habilitation erfolgte. Lehrtätigkeit in Freiburg und Köln. 2000 wurde Johannes Müller zum Professor für Ur- und frühgeschichtliche Archäologie in Bamberg berufen, später dort auch Leiter des Instituts für Archäologie, Bauforschung und Denkmalpflege. Forschungsschwerpunkte: Neolithikum und vorchristliche Metallzeiten Europas; Sozialarchäologie, Siedlungsarchäologie.