Bruszczewo. Wczesna epoka brązu w Wielkopolsce.

 

 

 

     
     
   

Konferencja: Metody geofizyczne w archeologii polskiej
Spotkanie I: Warszawa 9.06.2010

Instytut Archeologii i Etnologii PAN w Warszawie oraz Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji na temat zastosowań metod geofizycznych w badaniach archeologicznych. Spotkanie to pomyślane jest jako impreza cykliczna, odbywająca się co dwa lata, pozwalająca śledzić rozwój zastosowań geofizyki w praktyce archeologicznej, na przykładzie prac prowadzonych przez polskich naukowców w kraju i za granicą.

Miejscem inauguracyjnej konferencji będzie siedziba IAE PAN w Warszawie. Zbiegnie się on w czasie z jubileuszem 50-lecia pierwszego zastosowania metody geofizycznej w badaniu stanowiska archeologicznego na terenie Polski. Miejscem następnej konferencji w roku 2012 będzie Poznań, w którym geofizyka stanowi zarówno stały element działań konserwatorskich jak i dydaktyki i badań uniwersyteckich.

W ostatnich latach stosowanie metod geofizycznych staje się coraz powszechniejsze. Związane jest to z rosnącym zainteresowaniem w środowisku naukowym i konserwatorskim, komercjalizacją usług archeologicznych oraz szerszym dostępem do specjalistycznego sprzętu. Pojawia się stąd konieczność stworzenia forum zarówno wymiany myśli i doświadczeń, jak i oceny jakości wykonywanych badań oraz wypracowania niezbędnych standardów. Szczególnie potrzebna wydaje się być dyskusja nad oczekiwaniami stawianymi geofizyce przez archeologów i praktyką opracowywania wyników badań. Refleksji wymaga ponadto poziom zaawansowania kształcenia oraz studiów teoretycznych i metodologicznych. Najistotniejszą kwestię stanowią jednakże wyzwania wynikające z dynamicznego wzrostu liczby ratowniczych badań wykopaliskowych. Geofizyka staje obecnie przed szansą wpisania na stałe do polityki konserwatorskiej w Polsce i nawiązania do najlepszych rozwiązań europejskich.

Konferencja jest przedsięwzięciem realizowanym przez IAE PAN w Warszawie i Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu. Instytucje te reprezentuje wspólny komitet naukowy i organizacyjny. Patronat nad wydarzeniem objęło światowe stowarzyszenie International Society for Archaeological Prospection (ISAP).

 

Program konferencji

 

W imieniu organizatorów

mgr Tomasz Herbich (IAiE PAN w Warszawie)
mgr Łukasz Pospieszny (IP UAM w Poznaniu)

 
  About Us | Webmaster | © 2005-2010 Institute of Prehistory. Adam Mickiewicz University Poznań