Bruszczewo

 
   
     
 

Znaleziska

 
 
 

Karczunek pierwotnego podmokłego lasu, wzniesienie umocnienień wokół osady oraz długotrwałe deponowanie śmieci doprowadziło do nagromadzenia w strefie torfowej licznych materiałów kamiennych. Odnaleziono m.in. przepalone otoczaki używane do ogrzewania, tłuki kamienne, żarna i rozcieracze, narzędzia krzemienne, siekiery i topory kamienne oraz eratyki służące do umacniania brzegu. Na obrzeżach osady, nad rzeką, koncentrowały się różne typy aktywności ludzkiej. Zajmowano się tu obróbką poroża oraz produkowano ceramikę. Odnaleziono również więcierz, pływaki do sieci i szydła, będące śladem połowu ryb we wczesnej epoce brązu. W czasie funkcjonowania osady ludności kultury łużyckiej brzeg jeziora erodował i zarastał sitowiem, stając się miejscem zalegania śmieci aż do czasów współczesnych.