Bruszczewo

 
   
     
 

Charakterystyka geomorfologiczna

 
 
 

Otoczenie stanowiska jest miejscem styku trzech jednostek fizjograficznych: Pojezierza Leszczyńskiego, Pradoliny Warciańsko-Odrzańskiej i Wysoczyzny Leszczyńskiej. W ramach Niziny Wielkopolskiej można na omawianym obszarze wyróżnić Łęgi Obrzańskie oraz Równinę Kościańską. Równina, zbudowana głównie z gliny zwałowej, zaliczana jest do wysoczyzny morenowej płaskiej z fazy leszczyńskiej zlodowacenia północnopolskiego. Jej powierzchnia wzniesiona jest na wysokość 70-80 m n.p.m. Osada położona jest na fluwioglacjalnych osadach sandrowych, zbudowanych z piasków i żwirów, wyodrębnionych w niewielki półwysep wysunięty w kierunku południowo-wschodnim w rynnę glacjalną Samicy. Dno doliny rzeki zajmuje obecnie równina torfowa o miąższości 5 m.