Bruszczewo

 
   
     
 

Strefa torfowa

 
 
 

Odkładanie się nawarstwień na dnie jeziora oraz przykrycie sedymentami drewnianych konstrukcji dokonywało się przez stulecia w wyniku działalności ludzkiej jak i procesów naturalnych. Część materiału określono jako mierzwę ze względu na występowanie antropogennie uwarunkowanych typów pyłków, grzybów koprofilnych oraz jaj pasożytów, zarówno ludzkich jak i zwierzęcych. Krajobraz wokół Bruszczewa kształtowały przede wszystkim sosna, wiąz i olcha. Wśród roślin zielnych dominowało proso, choć nie natrafiono na nie podczas analizy makroszczątków roślinnych. We wczesnej epoce brązu uprawiano również pszenicę oraz jęczmień. Pozostałością po rozległych łąkach, otaczających osadę, są bardzo liczne ziarna pyłków traw. W późnej epoce brązu brzegi jeziora zarosły lasem łęgowym.